Hejt a krytyka, konstruktywna krytyka

?Hejt pośrednio lub bezpośrednio dotyka każdego, kto serfuje po Internecie; wzbudza silne emocje, a w skrajnych przypadkach może być przyczyną samobójstw. Dlaczego? Bo hejt jest rodzajem przemocy psychicznej, ma destrukcyjny wpływ na adresata, rani uczucia, co może nieść za sobą fatalne konsekwencje.

?Kiedyś myślałam, że hejt można ignorować, ale teraz wiem, że nie powinnam tego robić. Z perspektywy czasu i prowadzenia mediów społecznościowych mogę powiedzieć, że dojrzałam do tego, by spojrzeć na sprawę szerzej i poświęciłam więcej czasu na to zagadnienie. Planuję serię postów z związanych z hejtem – oto pierwszy z nich. Wiecie, czym hejt różni od krytyki i konstruktywnej krytyki (druga grafika)?

??Opracowałam, najlepiej jak umiałam, cechy charakterystyczne tych trzech sformułowań korzystając ze słownika języka polskiego i artykułów psychologicznych. Wzięłam też pod uwagę, jak hejt jest definiowany w badaniach.

?Temat nie jest taki oczywisty. Słowniki, encyklopedie podają czasami sprzeczne definicje, a sami naukowcy nie są jednomyślni co do definicji hejtu, czy hejterów, ponadto wskazują różnice między hejtowaniem, trollowaniem i cyberprzemocą:

„Nie ma nawet jednomyślnej zgody naukowców co do definicji (…) „nienawidzących” (przyp. hejterów), ponieważ terminy te zostały odniesione do szerokiego spektrum obraźliwych zachowań (Shepherd i in., 2015 ; Cook i in., 2018). Przede wszystkim warto podkreślić różnicę między hejtowaniem w sieci a innymi formami negatywnych działań w sieci. Np. celem mowy nienawiści jest wyrażenie pogardy i podważenie pozycji danej grupy społecznej (np. rasy, płci, narodowości) poprzez wyrażenie lekceważącej opinii na temat tej grupy, jej poszczególnych członków lub charakterystycznych dla niej wytworów (Nockleby, 2000). Nie uważa się zatem za mowę nienawiści wyrażania pogardliwej opinii na temat osoby, niezależnie od jej przynależności do danej grupy społecznej (Nockleby, 2000; Ortiz, 2019). Z drugiej strony hejtowanie w sieci niekoniecznie polega na wyrażaniu pogardliwej opinii o grupie społecznej. Może mieć charakter uwłaczający, nie odwołując się w żaden sposób do pozycji społecznej danej osoby lub przedmiotu i/lub zmierzając do obniżenia pozycji społecznej grupy. (…) Każde z trzech uwłaczających zachowań w sieci (tj. trollowanie, cyberprzemoc i mowa nienawiści) wiąże się z nieco innym profilem psychologicznym (Bishop, 2013 , 2014) [1].

Moim zdaniem:
❌Hejt nie jest stylem komunikacji.
❌Hejt nie pozostaje bez wpływu na jego adresatów.
?Hejt to przemoc, agresja słowna
?Nie istnieje „pozytywny” hejt – „w dobrej sprawie”

Chcecie coś dodać do tych sformułowań? Ja czytam czasami komentarze pod postami celebrytów i mnie boli to, co się dzieje.

Źródła znajdziecie TU.

Przeczytaj także…

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *