Tag Archive for: miłość

Oto sześć stylów miłości – sprawdź jak kochasz Ty!

Zbliżają się Walentynki, więc mam dla Was pytanie: Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad różnymi sposobami, w jakie wyrażamy i odbieramy miłość?

A może ktoś z Was słyszał o teorii „Kolorów Miłości” (Lee, 1977)?

Ostatnio miałam okazję obejrzeć ciekawy film na ten temat, co potwierdza, że dla każdego miłość jest inna. Według tej teorii ludzie kochają na różne sposoby, które można podzielić na sześć głównych stylów miłości. Style te opisują nasze relacje z innymi, nasze uczucia i zachowania wobec partnerów i partnerek.

  • Eros (Miłość namiętna) to miłość przepełniona głębokimi i intensywnymi uczuciami pożądania i pociągu. Osoby o erosowym stylu miłości zakochują się po uszy w swoich partnerach, doświadczając silnej potrzeby wyrażania swoich emocji zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie.
  • Mania (Miłość obsesyjna) charakteryzuje się zaborczością, emocjonalną niestabilnością i współuzależnieniem. Osoby o tym stylu miłości doświadczają szczytów miłości i euforii, ale także skrajnych dołków samotności i desperacji, w zależności od tego, jak dobrze i jak często partnerzy/partnerki potrafią zaspokoić ich potrzeby. Zazwyczaj w takich relacjach występuje dużo zazdrości.
  • Ludus (Miłość jako gra) oznacza miłość bez głębszego zaangażowania. Osoby o tym stylu miłości nie traktują swoich romantycznych związków poważnie i preferują eksplorację wielu romantycznych możliwości jednocześnie, nie zobowiązując się. Często są bardziej skłonne do luźnych związków.
  • Pragma (Miłość praktyczna) to „rozsądny” styl miłości, który kładzie nacisk na kompatybilność i wspólne korzyści ponad chemią i romantycznością. Ludzie o tym stylu miłości mają tendencję do posiadania ścisłej listy cech lub atutów, których szukają u partnera lub partnerki i nie naginają swoich standardów dla niczego innego.
  • Storge (Miłość przyjacielska) wyraża się poprzez pragnienie trwałych, zaanga-żowanych i głęboko emocjonalnych relacji. Osoby wyznające ten styl miłości kładą nacisk na lojalność oraz auten-tyczność. Zazwyczaj zakochują się stopniowo, często w osobach, które już są ich przyjaciółmi, gdzie silne poczucie zaufania, bliskości i wzajemnego zrozumienia zostało już zbudowane.
  • Agape (Miłość bezinteresowna) to styl charakteryzujący się troską, hojnością i altruizmem. Osoby o tym stylu miłości są współczujące, życzliwe i pełne altruizmu. Gotowe są do podejmowania poświęceń i radzenia sobie z trudnościami w imię dobra partnera/partnerki, kładąc jego/jej szczęście ponad własne potrzeby.

Czy zauważacie u siebie któryś z nich? Podobno możemy utożsamiać się z więcej niż jednym stylem. A co więcej… nasz styl może ewoluować z czasem.

Inspiracja: Psych2Go, YouTube: „The 6 Love Styles and How to Understand Yours” – super profil, zachęcam Was do śledzenia ich treści

Źródła naukowe znajdziesz tu.