Tag Archive for: siękochanie

Mów do siebie czule

Nasze słowa i to jak do siebie mówimy ma ogromną moc w kształtowaniu naszego samopoczucia i podejścia do życia.

Kiedy używamy języka skupionego na pojedynczej czynności lub nawet gorszym dniu, zamiast na sobie w ogólnym znaczeniu, akceptujemy rzeczywistość nie podważając całości swojej wartości jako człowieka. nasz umysł zaczyna szukać rozwiązań i możliwości.

Warto zauważyć, że język, którym mówimy do siebie, ma również wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi. Pozytywne słowa kierowane do siebie, przyczyniają się do budowania takiej narracji również wobec innych, co pomaga w utrzymywaniu zdrowych i wspierających interakcji z innymi.

Mówmy do siebie czule?